OʼZ  ЎЗ  РУ  EN

O‘tkir Hoshimov. Urushning so‘nggi qurboni (hikoya)

Shoikrom ayvon to’ridagi sandal chetida xomush o’tirardi. Allaqachon bahor kelib, kunlar isib ketganiga qaramay, hamon sandal olib tashlanmagani, ammo hech kim bu to’g’rida o’ylab ko’rmaganini u endi payqaganday g’ashi keldi. Bo’z ko’rpa ustidan yopilgan, shinni dog’i qotgan quroq dasturxon ham hozirgina go’jadan bo’shagan spool tovoq, bandi kuygan yog’och qoshiq ham uning ko’ziga xunuk ko’rinib ketdi. Ammo beparvolik bilan qo’l siltadi-yu, do’ppisini sandal ustiga tashlab yonboshladi.
Yarim kecha bo’lib qolgan, atrof jimjit. Faqat olislarda it uliydi. Ayvon to’sinidagi uzun mixga ilig’liq lampochka xira nur taratadi. Chiroq atrofida o’ralashgan chivinlar bir zum tinmaydi. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulupnay pushtalari orasida suv yaltiraydi. Onda-sonda rang olgan qulupnaylar ko’zga tashlanib qoladi. Qayoqdandir shamol keldi. Hovli etagidagi yong’oq shoxlari bir guvillab qo’ydi. Shoikrom uyqu elita boshlagan ko’zlari bilan o’sha tomonga qaradi-yu, ter hidi anqib turgan lo’labolishga boshini tashladi. Shu ondayoq yana o’sha tovoqqa, bandi kuygan qoshiqqa ko’zi tushib, tag’in g’ashlandi. “Ziqna bo’lmay o’l!- deb o’yladi xotinini so’kib.-Azaldan qurumsoq edi, zamon og’irlashgandan buyon battar bo’ldi”.
Ichkarida chaqaloq yig’ladi. Beshikning g’irchillagani eshitildi. Bola xuddi shuni kutib turganday, battar big’illay boshladi. Kattasi ham uyg’onib ketdi shekilli, qo’shilishib yig’ilishga tushdi.
Shoikrom siltanib qaddini rostladi.
- Ovozini o’chir, Xadicha!
Ichkaridan xotinining beshikni mushtlagani, zardali tovushi eshitildi:
- Ovozi o’chsa koshkiydi! To’qqiz kechasida jin tekkan bunga!
“ Kambag’alning ekkani unmaydi, bolasi ko’payadi o’zi,- deb o’yladi Shoikrom ijarg’anib. – Shu kunimdan ko’ra urushga borib o’lib keta qolganim yaxshiydi”.
Uni urushga olishmadi. To’qimachilik kombinatida montyor yetishmasmidi, yo o’zi yaxshi ishlarmidi, har qalay, uni olib qolishdi. Shoikrom urush boshlanishidan sal oldin uylangan edi. Urush bo’ldi-yu, zamon o’zgarib ketdi. Bir xil odamlar tirnoqqa zor. Uning xotini bo’lsa, yonidan o’tib ketsa ham boshqorongi bo’laveradi. Xudo bergandan keyin tashlab bo’larmishmi, deb ketma-ket uchta qiz tug’ib berdi. Urushning qora qanoti uzoqlab ketgan bo’lsayam, hamon uning soyasi odamlar boshiga ko’lanka tashlab turibdi. Hali u qo’shninikida aza ochiladi, hali bu qo’shninikida.
Hovli etagidagi pastak eshik g’iyqilladi. Shoikrom kafti bilan ko’zini chiroqdan pana qilib qaradi-yu, shu tomonga kelayotgan onasini ko’rdi. U uylanganidan keyin otadan qolgan hovlini o’rtadan ikki paxsa devor olib bo’lishgan. Bungayam bir chekkasi Xadichaning injiqligi sabab bo’lgan edi. Har xil ikir-chikir gaplar chiqaverganidan keyin Umri xola ro’zg’oring boshqa bo’lsa o’zingga qayishasan, deb ularning qozonini boshqa qilib berdi. O’zi kichik o’g’li Shone’mat bilan narigi hovlida qoldi.
Rangi uniqqan chit ko’ylak ustidan nimcha kiyib olgan Umri xola sharpaday unsiz yurib keldi-da, yapaloq “musulmon” g’ishtdan yasalgan zinadan ayvonga ko’tarildi.
- Hali uxlamovmiding? – dedi u zinadan enkayib chiqayotganida surilib ketgan ro’molini qayta o’rab.
- Ko’rmaysizmi, chaqaloq tinchimayapti. O’zim itday charchaganman.
- Bola bo’lgandan keyin yig’laydi-da,- dedi Umri xola yupatuvchi tovushda.- Yotaver, bolam.- U yan o’sha unsiz odimlar bilan ichkari uyga kirib ketdi.
Qaynana- kelin bir balo qilib, bolalarni tinchitishdi. Keyin ikkovlari boshlashib chiqishdi. Xadicha bir qo’lida choynak-piyola, bir qo’lida zog’ora non keltirib, dasturxon ustiga qo’ydi.
- Choy o’lib qopti,- dedi u zog’ora ushatarkan.
Umri xola Shoikromning yonboshiga, shaparak ko’rpachaga o’tirdi.
- Ol o’zing ham,-dedi u tomirlari bo’rtib chiqqan qo’llari bilan, sochilgan uvoqlarni yig’ib og’ziga solarkan. Shoikrrom onasining barmoqlari tars-tars yorilib ketrganing endi payqadi. Ilgari ham shunaqamidi, yo’qmidi, eslay olmadi.
- Ovqatingdan qolmadimi? – dedi u cho’kkalab o’tirgancha choy quyayotgan xotiniga qarab.
Xadichaning uzunchoq sarg’ish yuzi qizardi. Aybdordek mahzun tovushda uzr so’radi:
- Qolmovdi-ya.
Shoikrom uning qizarganidan yolg’on gapirayotganini sezdi. Kim bilsin, ertalab o’ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir…
- Yo’q, bolam, ovqat kerakmas,- dedi Umri xola shoshilib.- Xayol surib yotibuyqum o’chib ketdi…- U bir lahza jim qoldi-da, o’ziga gapirganday sekin qo’shib qo’ydi. – Payshanba kuni Komil tayibning uyiga boruvdim. Har kuni nahorga bir kosadan qo’y suti ichsa, dard ko’rmaganday bo’lib ketadi, dedi.
- Hozir qo’y suti qatta,- dedi Xadicha.- Sigir suti otliqqa yog’-u... shu paytda sigirimiz tuqqan bo’lardi-ya.
Shoikrom xotinining gapini eshitmadi. Birdan uning ko’z o’ngida pastak deraza ostida shiftga tikilib yotgan ukasi jonlandi. Bir hovlida turib o’n kundan buyon holini so’ramaganiga afsuslanib, ichidan xo’rsiniq keldi. Shone’mat Rossiyadan ko’chirib keltirilgan zavod qurilishida ishlay boshlaganida uni urushga olishmaganidan Shoikrom suyungan edi. Gap boshqa yoqda ekan. Ukasi sil ekan. Shuning uchun qoldirishgan ekan. Mana, uch oydirki, yerga yopishib yotibdi.
Shoikrom o’n kuncha ilgari ishga ketayotib birrov kirib ukasidan hol so’ragan edi. O’shanda Shone’matning qoq suyak bo’lib qolganini, katta-katta ko’zlari nimagadir chuqur ma’no bilan o’ziga tikilganini ko’rgan edi.
“ Yaqinda o’ladi, - deb o’yladi u onasining ko’ziga qaramaslikka harakat qilib, - baribir o’ladi”.
- Tuzukmi? – dedi u hammasi uchun o’zi aybdorday qovog’ini solib.
- Shukur,- Umri xola qult etib yutindi.- Hozir uxladi.- onasi shu topda chiqib ovora bo’lmagin, degan ma’noda gapirganini Shoikrom tushundi.
- Ertalab xabar olaman,- dedi u onasi o’rnidan turganida.
- Sendan nega gina qilarkan, bolam,- dedi Umri xola ayvon labida to’xtab.- Ko’rib turibdi-ku. Ertalab chiqib ketasan, yarim kechada qaytasan. Bu kunlar unut bo’lib ketadi, bolam.- Zinaga yechgan kalishining bir poyi to’nkarilib qolgan ekan, umri xola oyog’ining uchi bilanto’g’rilayman deb, ancha ovora bo’ldi. Keyin zinalardan enkayib tushdi-yu, sharpaday unsiz yurgancha, hovli etagiga qarab ketdi. Pastak eshik g’iyqillab ochilib yopildi.
- Padariga la’nat shunaqa turmushning! – dedi Shoikrom bo’g’ilib. Keyin dasturxonni yigi’shtirayotgan xotiniga o’shqirdi.- Seniyam padaringga la’nat! Tumshug’ingni tagidan sigiringni yetaklab ketsa-yu, anqayib o’tirsang.
- Nega menga o’dag’aylaysiz?- Xadicha tovoqni qoshiqqa urib, yig’lamsiradi.- Nima, meniyam Ilhom samovarchining xotiniday so’yib kjetsinmidi? Siz kechalari smenda bo’lsangiz. Men uchta jo’ja bilan jonimni hovuchlab o’tirganim yetmaydimi?!
Shoikrom xotinini tarsakilab yubormaslik uchun yuzini o’girib, tishini g’ijirlatdi.
Suv qalqisa, loyqasi yuqoriga chiqqanday, zamon qalqigandan buyon yomon ko’paydi. Erta bahorda ularning tug’ay deb turgan sigirini o’g’irlab ketishdi. O’sha kecha shoikrom tungi smenada edi. Kechasi bilan sharros jala quyib chiqdi. Shoikrom tong-saharda bir nimani sezganday ko’ngli g’ash tortib, uyiga qaytdi. Kelsa xotini, bolalari, onasi dod solib o’tirishibdi. Xadicha og’iroyoq emasmi, o’zibilan o’zi ovora bo’lib bilolmay qolibdi. Ertalab tursa ko’cha eshik lang ochiq, yong’oqqa bog’loqliq sigir yo’q.
“ Shu paytgacha sigir tug’ardi, ukamning og’ziga aqalli bir kosa sut tutardim, - deb o’yladi Shoikrom o’kinib.- Qani o’shalar qo’limga tushsa, chopib tashlardim”.
Shundoq dedi-yu, egasi ming poylasin, o’g’ri-bir.mana, bundan ikki oycha ilgari Ilhom samovarchining xotinini pichoqlab ketishdi. Bechoraning bitta-yu bitta echkisi bor ekan. Hovliga o’g’ri tushganini bilib, xotin sho’rlik dod solibdi. Eri chyxonada ekan. Yugurib borib echkining arqonidan ushlaganmi, xullas, yetib kelgan qo’ni- qo’shnilar qora qoniga belanib yotganini ko’rishibdi.
- Shu kunda yana og’ri oralab qoldi, - dedi Xadicha ko’rpachani qoqib tancha chetiga solarkan.- Qulupnay qizarmasidan bitta qo’ymay terib ketyapti.
-Vahima qilma!- dedi shoikrom qovog’ini u’yib.- Bolalar terib yegandir. O’g’ri qulupnayga keladimi?
- Og’ziga bir dona olgan bo’lsa buyurmasin. Nega kelmas ekan? Bir hovuchini opchiqib sotsa bir kosa jo’xori beradi. Ana, borib qarang, devorning bir cheti o’pirilib yotibdi!
- Vahima qilma!-= dedi Shoikrom yana g’o’ldirab. Ammo bu safar o’zining ham yuragi seskanib ketganini payqadi. Ko’nglida paydo bo’lgan g’ashlikni sezdirmaslik uchun hovliga tushdi. Sekin yurib, qulupnay pushtalari oldiga keldi. Ariqlardagi suv chiroq nurida yaltirab, shamolda jimirlar, marjonday terilib rang olganqulupnaylar suvga tegay-tegay deb turardi.
“ Rost-da,- deb o’yladi u pushtalar atrofida aylanarkan,- bir hovuch qulupnayga bir tovoq jo’xori beradi. Tansiq narsa... xadicha yolg’on gapirmaydi. Bolalar yeganbo’lsa, buyurmasin, deyapti-ku. Pishiq, yo’latmaydi...”
Bultur xotini xuddi shu qulupnay tufayli onasini ham qattiq ranjitgan edi. Umri xola bir xovuch qulupnay olgan ekan, xadicha bolalarga non puli bo’lar deb ekkanmiz, norastalarning nasibasiga tegmang, deb bobillab beribdi.
Shoikrom o’shanda onasining yoz bo’yikelini bilanyuzko’rmas bo’lib yurganini esladi-da, yana o’sha gap xayoliga keldi. “Xadicha anoyi emas, qurumsoq...”
U aylanib yong’oq tagiga bordi. Bordi-yu, chindan ham ko’cha tomondagi devorning bir chetio’pirilganini, ostiga tuproq to’kilganini ko’rib, yuragi orqasiga tortib ketdi.Nazarida devorning kemtik joyidan birov mo’ralab turganday bo’ldi. Yong’oq shoxlarining shamolda vishillashi ham, oyog’i ostida to’kilib yotgan devor tprog’i ham shubhali, vahimali ko’rinib, darrov orqasiga qaytdi.
Xadicha allaqachon uyga kirib ketibdi. U chiroqni o’chirib, sandal chetiga yotdi-yu, ko’nglidagi g’ulg’ula kuchayib ketaverdi.
Kuzda o’zi bilan ishlaydigan yigitning hovlisidagi so’ritokdan g’arq pishib yotgan uzumlarini o’g’irlanvb ketishganini esladi. Shamol borgan sari avjga chiqar, hovlidagiyong’oq barglari shovillab, shoxlari g’irchillar, allakim ship-ship qadam bosib, ayvon labiga kelayotganday bo’lardi.
Xadicha rost aytadi. U kechalari smenada bo’lsa, xotini uchta jo’ja bilan jon hovuchlab tong ottirsa, o’g’rigao’ljanini katta-kichigi bormi? Qo’liga nima ilinsa olaveradi-da. Bordi-yu, o’zi yo’g’ida uyini o’g’ri bossa, xotini dod solsa, pichoqlab tashlasa. U yoqdan onasi chiqsa, uniyam pichoqlasa... “ Vijdonsiz! Odamlarning boshiga kulfat tushganidan foydalanib qoladiganlarni qirish kerak”.
Birdan xayoliga kelgan fikrdan uning vujudi titrab ketdi. Qora kunlari uchun, ne umidlar bilan tishidatishlab yurgan g’unajinini o’g’irlagani uchun, o’lim to’shagida yotgan ukasining oxirgi nasibasidan mahrum qilgani uchun, non puli bo’lar deb yetrishtirgan mevasidan judo qilayotgani uchun shundoq qasos olsinki, o’sha xudo bexabarlardan.
U o’rnidan sakrab turib ketdi. Chiroqni yoqib, otilib hovliga tushdi. Hamon shamol o’kirar, osmonning goh u, goh bu burchida chaqmoq yaraqlab, yong’oq shoxlari shubhali g’iyqillar, ammo endi bular uni qo’rqitolmas edi. U yonboshidagi oshxonaga kirdi-yu, cho’ntagidan gugurt olib chaqdi. Titroq qo’llari bilan qorayib ketgan devordagi mixga ilig’liq turgan ikki o’ram simni oldi. Bir vaqtlar urushdan oldin u bu simlarni bazmlarga olib borar, odamlarning hovlisini mash’aladay yoritib berardi. Endiyam yaxshilikka xizmat qilsin!
“ Menga desa otib yubormaydimi! – deb o’yladi u ayvon labiga cho’qqayib o’tirganicha usti yopiq simni ochiq simga ildam ularkan.- Harna bitta haromxo’rni o’ldirganim. Bittasi o’lsa, boshqalari adabini yeydi”.
U chaqqn harakat qilar, a’zoyi badani terlab ketgan, ammo buni o’zi payqamas, faqat bir so’zni takrorlardi: “ Menga desa otib yubormaydimi!”
U simning ochiq qismini qulupnay pushtalari ustiga uloqtirdi. Sim ilonday bilanglab pushta ustiga tushdi. Yopiq qismini ayvon tagidan olib o’tdi-da, bir uchini ustundagi ilgakka tiqib qo’ydi. Keyin birdan bolalar kechasi hovliga tushsa nima bo’ladi, degan xayol miyasiga urildi-yu, uyga kirdi. Xadicha yotgan joyida uyqusirab boshini ko’tardi.
- Ha?
- Hovliga chiqma, bolalar ham chiqmasin, o’ladi! – dedi Shoikrom ko’zlari yonib.
Xadicha hech nimaga tushunmadi shekilli, “xo’p” dedi-yu, boshini yostiqqa tashladi. Zum o’tmay tekis, chuqur nafas ola boshladi. Shoikrom ayvon chirog’ini o’chirib, yana uyga kirdi. Har ehtimolga qarshu shundoq eshik tagiga, namatga ko’ndalang yotib oldi.
“ Menga desa otib tashlamaydimi? “ deb o’yladi yana o’shanday zarda bilan. Shu topda negadir bolalarini emas, xotinini ham emas, ukasini o’yladi. Shone’mat bolaligida ham zaifgina edi. Shoikrom uni har kuni maktabdan o’zi olib kelar, ikkinchi smenada dars tugaguncha poylab o’tirardi. Otasi o’lganida Shoikrom oltinchida, ukasi ikkinchida o’qirdi. O’shanda Shone’mat yig’lamagan, ammo ichikib kasal bo’lib qolgandi. Ona-bola uni avaylab katta qilishdi. Endi bo’lsa, besh kunligi qoldimi yo’qmi, aka bo’lib xabar ham ololmaydi.
Shoikrom uxlamadimi, yo’qmi, bilolmadi. Bir mahal bola yig’ladimi, yo tashqarida shamolning guvillashi aralash dahshatli bir faryod qulog’iga kirdimi, anglay olmay qoldi. Sapchib o’rnidan turib ketdi. Ayvon chirog’ini yoqishi bilan qulupnay pushtasida muk tushib yotgan odam gavdasini ko’rdi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shu ondayoq xato qilganini, qotillik qilganini payqadi. Sim uchini shartta ilgakdan yulib olib, hovliga otildi. “Boshqalari qochdi” degan fikr lip etib xayolidan o’tdi. Pushtalar ustida sakrab-sakrab yurib borarkan, oyog’i botib ketayotganini payqadi. Keyin g’ujunak bo’lib yotgan odamdan uch qadam beriroqda to’xtadi-yu, birdan cho’kkalab qoldi. Bir lahza ko’zlari olayib tikilib turdi-da, ko’ksidan shamol g’uvurini ham, o’z vujudini ham larzaga soluvchi bir nido otilib chiqdi:
- Oyi-i-i!
U boshidan hushi uchibborayotganini elas-elas his qilib o’zini yerga otdi. Titroq qo’llari bilan loy changallaganchacho’kkalab ko’ksiga mushtlay ketdi.
- Oyi! Oyijon !
Umri xola bir qo’li bilan uniqqan chit ko’ylagining etagini mahkam changallab olgan, etak ichida ikki hovuch pishgan-pishmagan aralash qulupnaylar ko’rinib turar, boshqa qo’li bilan esa ilondek simni ushlab turardi. Shoikrom uning qulupnay qizili yuqqan, yorilib ketgan barmoqlarini, bo’rtgan tomirlarini aniq ko’rdi. Nariroqda, loyli ariq ichida uning kalishi yotar, chamasi, sim oyog’iga tekkanida yulib olmoqchi bo’lgan-u, qo’liga o’ralashib yiqilgan edi.
Shoikrom loyli marzadan emaklab borgancha, o’zini onasining quchog’iga otdi.
- Oyijon, oching ko’zingizni!- dedi u gezarib ketgan lablari bilan onasining muzday yuzidan o’pib.
U anchadan keyin o’ziga keldi-yu, tepasida xotini turganini, qizchalari yig’layotganini payqadi. Boshini ko’tarishi bilan marza chetida cho’nqayib o’tirgan Shone’matga ko’zi tushdi. Necha haftalardan buyon o’rnidan jilmay yotgan ukasi, aftidan, qandaydir kuch topib emaklab chiqqan, ko’ylagining yelkalari osilib turar, katta-katta ko’zlari vahima bilan boqar edi.
-Nima qilib qo’ydim, ukam! – dedi Shoikrom yana balchiqqa belangan kafti bilan yuzini changallab. Keyin yana onasining ustiga o’zini tashladi. U onasini ko’tarishga urinar, ammo onasining ikki buklangan gavdasi negadir hech tiklanmas edi.
- Sut ichmay zahar ichsam bo’lmasmidi, - dedi Shone’mat ovozi titrab.
Shoikrom bu ojiz, titroq tovushdan seskanib, ukasiga tikilib qoldi.
- Zahar ichsam bo’lmasmidi,- dedi Shone’mat yana o’sha ohangda. Aftidan, u yig’lay olmas, yig’lashga madoriyetmasdi.- Kechayam aytuvdim, ko’nmadilar. Qulupnayga sut alishadi, dedilar.
Shoikrom boshqa hech nimani eshitmadi. Eshitolmadi. Foydasi ham yo’q edi.

* * *

Umri xolani peshin namoziga chiqarishdi. Go’ristondan chiqib kelishayotganida Shoikrom odamlarningo’zaro gapini eshitib qoldi.
- Urush tamom bo’pti, eshitdingizmi?

1967-yil

Saytimiz rivojiga hissa

Uzcard: 8600 5504 8563 9786

© 2004-2020 - Ziyo istagan qalblar uchun! Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz koʻrsatilishi shart.