OʼZ  ЎЗ  РУ  EN

Baxtga intilish

Baxtga intilish bo‘lmagan joyda umuman intilish ham yo‘q. Baxtga intilish intilishlarning intilishidir.
L. FEYERBAX

Insonga baxt kerak, uning bunga haqqi bor, nechog‘li qiyin bo‘lmasin, inson baxtga erishishi darkor.
N. A. DOBROLYUB0V

Har bir kishi baxtli bo‘lgisi keladi, u baxtli bo‘lishi kerak va baxtli bo‘lishga huquqlidir.
N. V. SHELGUNOV

Baxtli bo‘lish huquqi inson huquqining ajralmas tarkibiy qismidir.
K. D. USHINSKIY

Qush parvoz uchun, inson baxt uchun yaralgan.
V. G. KOROLENKO

Inson o‘zini muhofaza etishga hamda baxtiyor bo‘lishga intiluvchi ta’sirchan, sezgir, aqlli va fikr yurituvchi mavjudotdir.
P. GOLBAX

Baxt bizga to‘la-to‘kis nasib bo‘luvchi yuksak darajadagi huzur-halovat, baxtsizlik esa yuksak darajadagi musibatdir.
J. LOKK

Baxtsizlikni yaxshi maktab deydilar, balki shundaydir. Lekin eng yaxshi dorilfunun baxtda mujassam. U ezgulik va go‘zallikka qodir qalb tarbiyatini nihoyasiga yetkazadi.
A. S. PUSHKIN

Faylasuflar emas, balki lo‘ttibozlargina inson o‘z istagicha yashasa baxtlidir, deya gap sotadilar: bu g‘irt yolgon. Jinoiy istaklar eng manfur badbaxtlikdir. Jinoiy istakdan ko‘ra istaganingga yeta olmasliging ancha durustdir.
SITSERON

O‘z shaxsiy baxtini yaratishni istagan har bir kishi barcha ishchi va dehqonlar baxtining toblovchisi, bunyodkori bo‘lmog‘i kerak, qachonki u barchani baxtiyor qilsa, o‘z shaxsiy baxtini ham toblagan bo‘ladi.
M. I. KALININ

Jamiyatning maqsadi hammani baxtiyor qilishdir.
G. BABEF

Hamma uchun baxt — hammaning ahil mehnati bilan yaratiladi.
G. IBSEN

Do‘stlar bilan baham ko‘rilmagan, faqat o‘zimiz bahra olgan har qanday turmush farog‘ati bizga ham unchalik botmaydi.
ERAZM ROTTERDAMSKIY

Kishi boshqalarga qancha shodlik va baxt ulashsa, u faqat o‘shancha shodlik va baxtga da’vogar bo‘lishi mumkin.
E. FEYXTERSLEBEN

Boshqalarning baxtini o‘ylab, o‘z baxtimizni ham topamiz.
AFLOTUN

Ezgulik faqat insonga xos xususiyat, binobarin, birov-birovning baxti va rohati uchun xizmat qilsa, bu yana ham insoniy xususiyatdir.
TOMAS MOR

Kishi dunyoda boy bo‘lish uchun emas, balki baxtli bo‘lish uchun yashaydi.
STENDAL

Oz narsaga qanoat qilgan odam davlatmanddir, negaki, bunday qanoat uning ma’naviy boyligidan dalolat beradi.
SUQROT

Farosatsiz odamning omadi yurishsa ham u aqlsiz bo‘lgani uchun uning to‘qligi surbetlikka aylanadi.
FEOGNID

Hayotda baxtli bo‘lishning birdan-bir yo‘li: jahonga va ayniqsa o‘z Vataniga foydali bo‘lishdir.
N. M. KARAMZIN

Iloji boricha ko‘proq odamlarga baxt hadya qilgan kishi eng baxtiyor kishidir.
D. DIDRO

...Iloji boricha ko‘proq odamlarga baxt keltirgan kishini tajriba eng baxtiyor kishi sifatida ta’riflaydi.
K. MARKS

Boshqalarning qayg‘usini o‘z qayg‘usi deb bilgani uchun ham inson barcha jonzotlar orasida azizu mukarram bo‘ldi.
V. A. SUXOMLINSKIY

Umrini boshqalarning baxti to‘g‘risida gamxo‘rlik qilish bilan o‘tkazgan kishlar eng ajoyib va ayni vaqtda eng baxtiyor kishilardir.
V. A. SUXOMLINSKIY

Eng yuksak shaxsiy baxt shaxsiy manfaatlardan ham ahamiyatliroq maqsadlar uchun kurashmoqlikdir.
V. A. SUXOMLINSKIY

Kishi o‘z baxtini boshqalarga keltirgan baxtiga qarab o‘lchaydi.
I. BENTAM

Umum farovonligi yo‘lida xizmat qilish ishtiyoqi qalb ehtiyoji va shaxsiy baxt garovi bo‘lmog‘i lozim.
A. P. CHEXOV

Boshqalarning baxtisiz shaxsiy baxt ham bo‘lmaydi.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Hayotda faqat birgina chinakam baxt bor, u ham bo‘lsa boshqalar uchun yashamoqlikdir.
L. N. TOLSTOY

Kishi o‘zgalarning baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi.
I. GYOTE

Baxt boshqalar bilan baham ko‘rilgandagina barqaror bo‘ladi.
J. LAMETRI

Boylik yaratmay turib undan foydalanishga haqqimiz bo‘lmaganidsk, baxt keltirmay turib uni baham ko‘rishga ham haqimiz yo‘q.
B. SHOU

Shaxsiy farog‘at to‘g‘risida o‘ylash tabiiydir, buni e’tiborga olish kerak. Lekin el-yurt baxt-saodati va butun insoniyat jamiyati muhofazasidan ko‘z yumib, faqat shaxsiy farog‘at haqida o‘ylansa, hayot chirkinlashadi, maydalashadi, ochig‘ini aytganda — tuban bir holga tushadi.
R. ROLLAN

Kishi o‘zicha shug‘ullanganda u juda kam hollarda va shunda ham o‘zi va boshqalar uchun foyda keltirmay o‘zining baxt sari intilishini qondirishi mumkin. U o‘z ehtiyojlarini qondirish vositalari bo‘lgan tashqi dunyodagi: oziq-ovqat, boshqa jins individi, kitoblar, dam olish, munozaralar, faoliyat, iste’mol va mehnat buyumlari bilan muomalada bo‘lishi kerak.
F. ENGELS

Baxtga — bu masalada har bir odamga alohida-alohida yondashish zarurligidan qat’iy nazar,— odamning eng zarur moddiy ehtiyojlarini qondirgandagina yetishish mumkin.
N. A. DOBROLYUBOV

Boylik — shunday narsaki, usiz ham baxtli yashash mumkin. Ammo farovonlik — baxtiyor yashash uchun zarur shart.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Yashamoq va baxtiyor bo‘lmoq huquqiga qurbi yetmaydigai odam shunchaki bir sharpadir.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Inson baxtli bo‘lishi kerak. Agar u baxtsiz ekan, uning o‘zi aybdor. Binobarin, u shu noqulaylik yoki nohaqlikni bartaraf etmaguncha o‘zi uchun kuyib-pishib harakat qilmog‘i lozim.
L. N. TOLSTOY

Baxtli bo‘lmoq uchun baxtli bo‘lish mumkinligiga ishonmoq kerak.
L. N. TOLSTOY

Baxtli bo‘lish uchun doimo shu baxtga intilmoq va uni anglamoq zarur. Baxt vaziyatga emas, kishining o‘ziga bog‘liq.
L. N. TOLSTOY

Baxt saxovatli odamning qo‘lidan tayyor holda olinmaydi, u kurash orqali qo‘lga kiritiladi va shakllanadi.
D. I. PISAREV

Baxt havoda esmaydi, mehnatdan keladi.
RUDAKIY

Baxt ko‘p mehnat qilganga nasib bo‘ladi.
LEONARDO DA VINCHI

Har bir kishi — o‘z baxt-saodatining ijodkori.
R. STIL

...Baxt sotilmas va kimki agar
Ter to‘kishga bo‘lolsa molik,—
Shunda tole bo‘lur jilvagar,
Shurda shodlik qilur oshnolik.
MIRZA SHAFIY

Noshud! kishilarga baxtning nafi tepfyidi.
SOFOKL

Omadimiz — vaziyatning muvozanati xolos, binobarin, kutilmagan baxtsizlik shu muvozanatni buzishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak, donolik mana shunda.
R. BRIJES

Na bo‘ysunishga, na o‘zining nimaga qodirligini ko‘rsatish uchun buyruq berishga ehtiyoji yo‘q kishigina chinakam baxtiyor va ulug‘vordir.
I. GYOTE

O‘z ehtirosiga monand yashaydigan kishi baxtiyordir, lekin o‘z ehtirosini har qanday og‘ir sharoitga ham moslashtira biladigan kishi undan ham baxtlidir.
D. YUM

Siz agar baxt orqasidan quvib qachondir unga yetishsangiz, ko‘zoynagini axtargan kampir singari, baxt doim burningiz ostida yurganini sezib qolasiz.
B. SHOU

Izlaganimiz ajoyib narsa yonimizda bo‘lganligini biz doim kechikib tushunamiz.
A. BLOK

Yuraksizlarga baxt yor bo‘lmaydi.
SOFOKL

Baxt har doim mard odam tomonida.
P. I. BAGRATION

Odamni baxtli bo‘lishga o‘rgatishning iloji yo‘q, lekin uni baxtiyor bo‘la oladigan darajada tarbiyalash mumkin.
A. S. MAKARENKO

Besaranjom odam chinakam baxtli bo‘lolmaydi; chinakam baxt osoyishta, yoz faslidagi dengiz singari vazmin bo‘ladi.
A. I. GERTSEN

Baxtiyor bo‘lishimizga shaxsiy xislatlarimizdan eng ko‘proq foyda beradigani quvnoqligimizdir.
A. I. SHOPENGAUER

Kim doimo quvnoq bo‘lsa u baxtiyordir, kim baxtiyor ekan, u yaxshi insondir.
V. G. BELINSKIY

Tashvishsiz va g‘amsiz hayot -baxt emas, baxt — ko‘ngilning besaranjomligi.
F. E. DZERJINSKIY

Kimgadir baxtli ko‘ringan emas, balki o‘zini baxtli sezgan odam baxtlidir.
PUBLILIY SIR

O‘zini baxtli deb biladigan odam baxtlidir.
G. FILDING

O‘zini baxtli deb hisoblamaguncha hech bir odam baxtli emas.
MARK AVRELIY

Odamning baxt haqida tasavvuri qanday bo‘lsa, o‘zi ham shunday.
V. A. SUXOMLINSKIY

Agar siz o‘zingizni baxtli deb bilsangiz, baxtingizni tekshirmang: bu — nafis kapalakning go‘zalligini yaxshiroq ko‘rish niyatida uni burdalab tashlash bilan barobar.
P. MANTEGASSO

Baxt sog‘liqqa o‘xshaydi: u bor bo‘lsa, payqamaysan.
I. S. TURGENEV

Ba’zilar o‘zlari bilmaganlari holda baxtli yashaydilar.
L. VOVENARG

Bizning his etish qobiliyatimiz hududiga ham sig‘maydigan kuchli baxt va qayg‘ular bo‘ladi.
F. LAROSHFUKO

Baxt yoki alamdan g‘ofil kishi dushman bilan duch kelmagan soldat singari dunyodan o‘tadi.
F. KLINGER

Agar faqat baxtli bo‘lishgina maqsad qilib qo‘yilsa, bunga tezda erishish mumkin. Lekin odamlar ko‘pincha boshqalardan ko‘ra baxtliroq bo‘lishni istay-dilarki, buning deyarli iloji yo‘q, chunki aslida bizga o‘zgalarning baxti hamisha ko‘proq bo‘lib ko‘rinadi.
Sh. MONTESKYE

Shunday odamlar borki, ular doim nolish va diqqatbozlikdan xuzur qiladiganga o‘xshaydilar va undan mahrum bo‘lmaslik uchun baxtsizlikni izlashga ham tayyor turgandek tuyuladilar.
P. KALDERON

Baxt baxtsizlikni nafratlashdan, kishini tasqara qilib, uni buzadigan jamiki narsalarga fiziologik jirkanch bilan qarashdan, tarix bo‘roni tufayli yanada vayron bo‘layotgan soxta farovonlik xususida oh urgan, ingragan, noligan notavonlardan chinakamiga voz kechishdan boshlanadi.
M. GORKIY

...Ko‘plar o‘z hayotlarini arzimagan narsalar bilan hech qan-day asossiz buzayotganlarini ko‘rganimda men o‘zimni baxtiyor his etaman, negaki men ruhimning bukilmas tetikligini saqlab qolganman va har qanday bo‘lmag‘ur narsalar ustidan kulaman.
F. ENGELS

Quvonch va umidga moyillik chinakam baxtdir; hadiksirash va ruhiy tushkunlikka berilish —haqiqiy baxtsizlik.
D. YUM

Baxt qushi boshga qo‘nganda undan foydalana bilmagan odam u qo‘lidan ketganda nolimasligi kerak.
M. SERVANTES

Hayotdagi qariyb hamma baxtsizliklar ishimizning yurishmayotgani xususidagi soxta tasavvurlarimizdan kelib chiqadi. Binobarin, odamlarni yaxshi bilish va voqealar haqida sog‘lom fikr yuritish bizni baxtga yetaklaydi.
STENDAL

To‘g‘ri, qiyin daqiqalar ham bo‘ladi, ammo unga bo‘yin egma — yomon narsadan yuzini o‘girdi, shunda ko‘ngling bahori seni qo‘llab-quvvatlaydi. Hatto kek-salik ham tun zulmati sovug‘idan hamma vaqt yengilib qolavermaydi.
LUKRETSIY

Baxt besabr odamlarga ko‘p narsalarni pullab qoladi-yu, sabrlilarga ularni tekinga beradi.
F. BEKON

Bir qadar aziyat qo‘shilmagan sof baxt bo‘lmaydi.
V. SHEKSPIR

Illatsiz baxt bo‘lmaydi.
GORATSIY

Erimaydigan muz bo‘lmagani kabi abadiy baxt ham yo‘q.
A. I. GERTSEN

Bizning baxtimiz hech nar-ani orzu qilmaydigan holga tushib,butun istaklarning to‘la qondirilishidan iborat emas va bunday bo‘lmasligi kerak, chunki bu aqlimizning o‘tmaslashuviga olib kelgan bo‘lur edi. Yangi-yangi rohat-farog‘atlarga va yangidan-yangi mukammallik-arga beto‘xtov intilish — baxt shudir.
G. LEYBNITS

Insonni chinakam baxtiyor qila oladigan ikki xil xohish bor,— odamlarga naf keltirish va sof vijdonli bo‘lish.
L. N. TOLSTOY

Istagan huzur-halovat hambaxt emas, u huzur-halovatlar halol va pok bo‘lmog‘i kerak.
TOMAS MOR

Baxt pushaymonsiz huzur qilish demakdir.
L. N. TOLSTOY

Baxtning zarur tarkibiy qismi — bu to‘g‘ri yashayotganingga, ortingda xudbinlik, qallob-lik, makkorlik, zararkunanda-lik va yana shunga o‘xshash boshqa bir razilliklar yo‘qligiga qat’iy ishonishingdir.
A. S. MAKARENKO

Saytimiz rivojiga hissa

Uzcard: 8600 5504 8563 9786

© 2004-2020 - Ziyo istagan qalblar uchun! Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz koʻrsatilishi shart.