OʼZ  ЎЗ  РУ  EN

Hayot mohiyati haqida

Inson uchun eng qadrli narsa nima? Hayot, chunki bizning barcha quvonchlarimiz, bizning butun baxtimiz, bizning jamiki umidlarimiz faqat hayot bilan bog‘liqdir.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Shunday yashamoq kerakki, toki hayotga cheksiz talablar qo‘yish mumkin bo‘lsin.
A. BLOK

Har bir kishining hayoti — agar u o‘zini inson deb tushunsa, o‘zini tor egoistik manfaatlar yo‘lida emas, balki qandaydir muazzam ishga intilayotgan, ulug‘vor umum ishi uchun kurashayotgal ilg‘or kishilarning ko‘tarinki maqsadlari uni shaxsan ilhomlantirayotganini his etsa — u to‘la ma’nodagi insondir.
M. I. KALININ

Hayot — oliy darajadagi progressiv faoliyatdir va uning taraqqiyotga yo‘l ochajak bosh harakatlantiruvchi prujinalari ezgulikka intiluvchi insonlar, ya’ni naslimizning sog‘lom hamda normal vakillarining tafakkuri va orzu-istaklariga ulangandir.
D. I. PISAREV

Inson jamiyat va davlatning ko‘lamli manfaatlari uchun qanchalik foyda keltirsa, u shu qadar barkamoldir.
D. I. MENDELEYEV

Jamiyatning keng manfaatlari va vazifalariga xizmat qilishga bag‘ishlanmagan umrni umr demasa ham bo‘ladi.
N. S. LESKOG

Jamiyat ishlari to‘g‘risidagi fikrlar ta’sirisiz, ularda qatnashish tufayli tug‘iladigan tuyg‘ularning ta’sirisiz inson kamol topa olmaydi.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Yer yuzida loaqal birgina bo‘lsa ham baxtsiz kishi yashayotganini ko‘rib turib, xotirjam yashash va baxtli bo‘lish mumkin emas. Yashashdan maqsad, butun insoniyat farovonligini va baxtini ko‘zlashdir.
Ya. BOLVAY

Och odam, so‘zsiz, o‘zini yomon his etadi, biroq to‘q odam ham yon-atrofdan eshitilayotgan ochlarning ohu nolasiga tobu toqat qilishi mumkin emas.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Quloqdan dilingga gar kirmasa nur,
Sichqon kavagidan ne farqi bo‘lur.
A. JOMIY

Boshi bilan sho‘ng‘ib kirmasa har dam,
Suv ostidan durni toparmi odam?
A. JOMIY

Yaxshi xulqli bo‘lgil hamda sof ko‘ngil,
Odamlarga doim    insofli bo‘lgil.
Bu mehnatxonada yaxshiyu yomon
Uchraydi, yaxshilik qilaver hamon.
A. JOMIY

Faqat bashariyat baxti uchun qilingan mehnatgina chinakam va boqiy shuhrat keltirishi mumkin.
Ch. SEMNER

Doimiy tashvish, mehnat, kurash, yo‘qchilik — bu zaruriy shart-sharoitlardir, hech kimsa bular haqida o‘ylashdan o‘zini bir daqiqa ham chetga olmasligi kerak... Halol yashamoq uchun intilmoq, adashmoq, urinmoq, yanglishmoq, nimanidir boshlamoq va tashlab qo‘ymoq va yana boshlab, yana tashlab qo‘ymoq, doimo kurashmoq va yo‘qchilikka chidamoq kerak. Xotirjamlik ruhiy pastkashlikdir.
L. N. TOLSTOY

Inson hayotining ma’nosi tinib-tinchimaslik va doimiy tashvishdan iboratligini tushungan odam kaltafahmlikdan qutulgan bo‘ladi.
A. BLOK

Tor manfaatparast odam chala, o‘z qobig‘idan chiqmagan, o‘zini hech narsaga va hech kimga javobgar deb hisoblamaydigan odamdir.
M. I. KALININ

Inson hayotini jirkanch yo‘nalishga solib yuborishning yo‘li ko‘p, ammo eng ashaddiysi — insonni faqat o‘zini o‘ylash, o‘z shaxsiga sig‘inish, o‘zida ma’-naviyatning har qanday to‘lqinini barbod etish va o‘zining sirli hayotini qorin g‘amida yurilgan barcha vaqt davomida benaf bir kun o‘tkazish darajasiga tushirib qo‘yilganiga uni majburan ko‘ndirishdan iboratdir.
M. Ye. SALTIKOV-SHCHEDRIN

Dunyoda qurbonsiz, jon koyitmay, mashaqqatsiz yashab bo‘lmaydi: hayot — faqat gulga burkangan bo‘ston emas.
I. A. GONCHAROV

O‘z kuchiga ishonch va boshqalar uchun yashash istagi qudratli kuchdir.
F. E. DZERJINSKIY

Kishi o‘ziga qanchalik kam talab qilib, odamlarga shunchalik ko‘proq foyda yetkazsa, uning yaxshiligi shu qadar ulug‘dir; boshqalarga qanchalik kam foyda yetkaza turib, o‘ziga ko‘pni talab qilsa, yomonligi ham shu qadar ortiqdir.
L. N. TOLSTOY

Bir odam uchun emas, balki hamma odamlarning farog‘atini ko‘zlash hamisha muhim masala bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi.
L. N. TOLSTOY

Odami ersang demagil odami,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.
A. NAVOIY

«O‘zi uchun va o‘zicha» yashash — hayot emas, balki loqayd bir holatdir: so‘z va ish birligi, kurash zarur.
I. A. GONCHAROV

Yashash, bu kurash demakdir, nafaqat tiriklik uchun, balki hayotni yaxshilash va mukammallashtirish uchun kurash hamdir. Shuning uchun «inson», bizning nazdimizda, kurashuvchidir, faqat kurashayotgan chog‘ida yashayotganini sezadigan, har xil to‘qnashuvlardan qo‘rqmaydigan, hatto ana shu kurashdan surur topadigan kishidir, negaki kurash bor joyda hayot mashaqqati bor va kishi o‘sha yerda kurash zavqini tuyadi.
N. A. RUBAKIN

Fidokor kishilar quyoshdek zarur. Ular jamiyatning eng shoirona va hayotbaxsh elementi bo‘lib, boshqalarga hayajon, taskin beradilar va yoshartiradilar. Ularning shaxsiyatlari — optimizm va pessimizm to‘g‘risida bahs yurituvchi, zerikkanidan xomxatala novestlar, keraksiz loyihalar va bir miriga arzimaydigan dissertatsiyalar yaratuvchi, hayotni inkor etish uchun axloqsizlik qiluvchi va bir burda non deb yolg‘on gapiruvchi kishilar toifasidan tashqari boshqacha odamlar, jasorat, e’tiqod va aniq maqsadga ega odamlar ham borligini jamiyatga uqtirib turuvchi jonli guvohlardir.
A. P. CHEXOV

Yashash — xarakat qilmoq demakdir.
A. FRANS

Taqdirni o‘z ixtiyoriga bo‘ysundirmoqchi bo‘lgan, davri uchun yangi yo‘llar ochmoqchi, o‘z xalqini porloq istiqbolga olib bormoqchi bo‘lgan, o‘z burchini sezadigan va o‘z oldiga boshqalarning qalbida orombaxsh alanga yoqishni vazifa qilib qo‘ygan kishi — nodonlik, loqaydik dunyosiga, dushmanlik dunyosiga qarshi jangga chiqadi. Chunki hayotning ma’nosi faqat kurashdadir.
E. TELMAN

Buyuk ishlarni amalga oshirish uchun kishi xuddi hech o‘lmaydigandek yashashi kerak.
L. VOVENARG

Nima adolatli ekanini tushunish, go‘zallikni his etish, faqat yaxshilikni ravo ko‘rish — oqilona yo‘l-yo‘riq mana shudir.
A. PLATEN

Har bir xayrli ishni ikkinchisi bilan shunday mahkam bog‘lab yuborish kerakki, ular o‘rtasida zarracha ham oraliq qolmasin — mana shuni men hayot rohati, deb atayman.
MARK AVRELIY

Haet shunchalik poyonsiz va ko‘pqirraliki, kishi unda qariyb hammavaqt o‘zining kuchli va chinakam ehtiyojiga yarashasini topa oladi.
N. G. CHERNISHEVSKIY

O‘z tuyg‘usi va ehtiyojlari haqida safsata sotib, aslida o‘zini ko‘z-ko‘z qilishdan bo‘lak hech qanday tuzukroq ehtiyoji va tuyg‘usi bo‘lmagan quruq kishilarninggina hayoti bo‘sh va nursiz bo‘ladi.
N. G. CHERNISHEVSKIY

O‘ziga yengil hayot axtargan kishi chindan ham ayanchlidir.
D. JORDAN

Har g‘aniyki, tirikligida ehsonidin ko‘ngullarni shod qilmag‘ay, o‘lganidin so‘ng ani kimsa duo bilan yod qilmag‘ay.
A. NAVOIY

Ahmoqona, bema’ni, qanoatsiz yashash chakki yashash emas, asta-sekin o‘lish demakdir.
DEMOKRIT

Hayot men uchun erib tugayotgan sham emas. U mening qo‘limga bir lahzaga berilgan va men uni kelajak avlodga tutqizishdan oldin mumkin qadar yorug‘roq alanga oldirishga majbur etishim kerak bo‘lgan allaqanday ajib mash’aldir.
B. SHOU

Bizgacha yashab o‘tganlarning mehnati, kuchi vujudimizda yashaydi. Binobarin, kelajak avlod ham o‘z navbatida bizning mehnatimiz, bizning bilak kuchimiz va bizning aqlimizdan naf olib yashasin. Shundagina biz o‘z burchimizni munosib ado etgan bo‘lamiz.
J. FABR

O‘zingdan keyingilarga avvalgidan ko‘proq bilim va baxt qoldirishga intil, bizga meros qolgan narsalarni takomillashtirish va ko‘paytirish, tinmay mehnat qilmog‘imiz zarur bo‘lgan soha mana shudir.
D. DIDRO

Inson o‘z hayotini yaxshilash ishtiyoqidan hech qachon to‘xtamaydi.
N. G. CHERNISHEVSKIY

Har bir subhi tongni o‘z hayoting ibtidosi deb bil va quyoshning har bir botishini o‘z hayoting intihosi deb tushun. Shu kundalik qisqa hayoting qandaydir xayrli ish bilan, o‘z ustingdan biron-bir g‘alaba qozonishing yoki nimanidir o‘rganishing bilan nishonlansin.
J. RESKIN

Umr bag‘oyat qisqa va u mohiyat-e’tibori bilan zo‘r saodatdir.
S. N. SERGEYEV-SENSKIY

Eng yaxshi zavqu safo, hayotning eng katta quvonchi o‘zingni odamlarga yaqin va kerakli deb bilishingdir.
M. GORKIY

Hayotda doimo o‘zing erisha olmagan biron narsaga shaydo bo‘lib yashash kerak. Inson yuksaklikka intilgan sari yanada barkamollashadi.
M. GORKIY

Inson yashashga monelik qiluvchilarga qarshi kurashgan taqdirdagina uning hayoti yanada mukammal va maroqli bo‘ladi.
M. GORKIY

Umr o‘tib ketmoqda: kim unga yetolmasa, ikkilanib qoladi.
M. GORKIY

Qololmas jahon ichra mangu kishi,
Faqat qolgusi yaxshi nomu ishi.
SA’DIY

Har narsada uch asosga: haqiqiy, halol va nafli narsalarga e’tibor berish kerak.
J. MARMONTEL

Na ehtiroslar, na biron-bir yumush, na ko‘ngil ochishlar, na nimagadir mashg‘ullik bilan tinchi buzilmagan odamga, ayniqsa, qiyin. Ana shu ahvolga tushgan kishi o‘zini beqadr, benavo his etadi, boshqalarga mute, ojiz va notavon sezadi.
B. PASKAL

Yashamoq-hamisha to‘xtovsiz olg‘a intilmoq demakdir.
S.JONSON

Harakatsizlik uzoq uyquga chalinish kasalligidir, xolos.
J.J. RUSSO

Yashamoq o‘zingni kurash, izlanish va xavf-xatar olovida yondirmog‘ingdir.
E. VERXARN

Hayot tomosha ham, bayram ham emas, hayot — mashaqqatli ish.
J. SANTAYANA

O‘tgan ishga afsuslanish yaramaydi, bizga qiyinchilik tug‘dirgan o‘zgarishlardan nolimaslik kerak, chunki o‘zgarishlar hayotning asosiy shartidir.
A. FRANS

Hayot turli xil holatlarning almashinuvidir, istagan joyda qulay ahvolda qolish uchun ularni o‘rganish, kuzatish kerak.
O.    BALZAK

Hayot o‘z holicha hech narsani anglatmaydi: hayotning qimmati unda qanday yashay bilish bilan bog‘liq.
J.J. RUSSO

Hayot o‘z-o‘zicha — yaxshilik ham, yomonlik ham emas: siz uni nimaga aylantira olishingizga qarab yaxshilikning ham, yomonlikning ham uyasi bo‘lishi mumkin.
M. MONTEN

Hayot azob-uqubat ham, orom ham emas, u zimmamizdagi va biz vijdonan oxiriga yetkazishimiz zarur bo‘lgan burchdir.
A. TOKVIL

Hayot mezoni uning davomiyligida emas, balki siz undan qanday foydalana olganligingizdadir.
M. MONTEN

Munosib yashalgan hayotni yillar bilan emas, balki bajarilgan ishlar bilan o‘lchamoq zarur.
R. SHERIDAN

Yillar uzoq yashashlikdan guvohlik berolmaydi. Inson hayoti nima ish qilinganligi va nimani tuyganligi bilan o‘lchanadi. 

S. SMAYLS

Hayot faqat yosh bilan o‘lchanmaydi. Yigirma to‘rt yilgina yashaganlar ham bo‘lgan, yuzga chiqqan qariyalar ham bo‘lgan. Vaqt o‘taverishi bilan u qariyalar unutib yuborildi. O‘z xalqi bilan bir tanu bir jon bo‘lgan otashqalb yigirma to‘rt yoshlilar esa unutilmadi, ular xalq yuragida uzoq vaqt yashadi.
M. I. KALININ

Har bir daqiqani chuqur mazmun bilan boyita olgan kishi o‘z umrini cheksiz uzaytirgan bo‘ladi.
I.KURS

Tirik ulki, undan keyin qolsa joy —
Hovuz, ko‘lu ko‘prikla karvonsaroy.
SA’DIY

Hayot ham masal kabi, u uzunligi bilan emas, balki mazmuni bilan qadrli.
SENEKA

Hayot o‘tgan kunlar emas, balki esda qolganlaridir.
P. A. PAVLENKO

Hayot yashashning o‘zidagina emas, balki yashayotganligingni his etishingdadir.
V. O. KLUCHEVSKIY

Uzoq yashash emas, to‘g‘ri yashay bilishing muhimdir.
SENEKA

Har qanday umrmas, balki yaxshi o‘tkazilgan umr — baxt-saodat hisoblanadi.
SENEKA

Hayot to‘laqonli bo‘lsa uzoqqa cho‘ziladi... Uni vaqt bilan emas, bajargan ishlarimiz bilan o‘lchaymiz.
SENEKA

Har narsada uch asosga: haqiqiy, halol va nafli narsalarga e’tibor berish kerak.
J.MARMONTEL

Isonning insonligi shunchaki umr o‘tkazishi emas, balki yashashidadir.
J.LONDON

Yaxshi o‘tgan har qanday umr uzoq umrdir.
LEONARDO DA VINCHI

Benaf yashashdan bevaqt o‘lim afzal.
I.GYOTE

Eng dahshatlisi tirik murda bo‘lmoqdir.
M.ANDERSEN-NEKSE

Chumoliga o‘xshab tashib, ye bukun,
Seni go‘rda qurtlar yemasdan burun.
SA’DIY

Odam ikki marta yashamaydi, lekin bir marta yashashni ham bilmaydiganlar ko‘p.
F.RYUKKERT

Ba’zi odam yuz yoshida qabrga kiradi-yu, aslida esa tug‘iliboq o‘lgan bo‘ladi.
J.J.RUSSO

Gapning sirasini aytganda, juda oz kishilar bugungi kun bilan yashaydi. Ko‘pchilik esa keyin keladigan kunlarning g‘amini yeydi.
J.SVIFT

Ko‘p odamlar hayotliklarida ham yashashmaydi, ular faqat yashamoqqa urinadilar.
V. G. BELINSKIY

Umrni biz bugun-erta deb orqaga suramizu, u o‘tib ketadi.
SENEKA

Eng jirkanchlisi, dunyoda samarasiz yashamoqlikdir.
N. M. KARAMZIN

Yerug‘ dunyoda yashash — doim kurashish va doim g‘alaba qozonish demakdir.
D. I. PISAREV

Kimki kurashsa gar erk va hayot deb,
O‘shanga loyiqdir erk ham, hayot ham.
I. GYOTE

Yuraksizlik —ojizlar qismati. Kim jur’atli va tutgan ishi vijdoniga monand bo‘lsa — u o‘z e’tiqodini umrining oxirigacha himoya qila oladi.
T. PEYN

Xomxayollik bilan umr o‘tkazish g‘oyat bezavqdir. Ko‘proq faollik ko‘rsatish kerak.
N. SHAMFOR

Alanga va nur bir-biri bilan qanchalik uyg‘unlashgan bo‘lsa, hayot bilan faoliyat ham bir-biriga shu qadar mustahkam bog‘langan. Nimaiki nur sochsa, shubhasiz, yoritadi, nimaiki yashayotgan ekan so‘zsiz harakatda bo‘ladi.
F. N. GLINKA

Inson tabiatining mohiyati — harakatda. Tek turmoqlik o‘lim demakdir.
P. PASKAL

Kurashning to‘xtab qolishi hayotning bosh fojiasidir.
N. A. OSTROVSKIY

Agarda razm solib qaralsa, aksariyat kishilar hayotining ko‘p qismi bo‘lmag‘ur ishlarga, anchaginasi — bekorchilikka, umrning yaxlit o‘zi esa — nokerak narsalarga sarflanadi.
SENEKA

O‘z hayotining mohiyatini bilmaydigan kishilarning ahvoliga voy.
V. PASKAL

Hayot uni o‘rganadigan kishilargagina o‘rgatadi.
V. 0. KLUCHEVSKIY

Bizning boyligimiz sihat-salomatlik, oddiy turmush tarzi, erkinlik, tan va ruhning mustahkamligi, yaxshillika mehr... qo‘shnilar bilan ahillik, do‘stlarga bog‘liqlik... omadi kelganda mag‘rurlanmaslik, osoyishtalik, muloyimlik, baxtsizlikdan hayiqmaslik, xushomadgo‘ylikka nafratdir.
F. FENELON

Farosatsizlik, axloqsizlik orqasida faqat huzur-halovatga mukkasidan ketganlarning hayoti sariq chaqaga ham arzimaydi.
I. KANT

Sharafli ish bilan tezkor zamonga
Kim sayqal berolsa xushbaxtdir o‘sha.
A. K. TOLSTOY

Kurash hayot shukuhidir.
L. N. ANDREYEV

Yashash kurash demakdir; kurash yashashdir.
P.BOMARSHE

Kurashsiz shon-shavkat ham xazon bo‘ladi.
SENEKA

Kurash hayot shartidir: kurash tugasa, hayot ham mahv bo‘ladi.
V. G. BELINSKIY

Hayot faoliyatdan iborat, faoliyat esa kurash demakdir.
V. G. BELINSKIY

Kurashsiz xizmat, xizmatsiz mukofot bo‘lmaydi, harakatsizlikda esa — hayot yo‘q.
V. G. BELINSKIY

Aqlli va g‘ayratli odamlar oxirigacha kurashadilar, quruq va sariq chaqaga arzimaydiganlar esa o‘zlarining ma’nosiz hayotlari davomida mayda-chuyda tasodiflarga ham kurashsiz bo‘yin egadilar.
D. I. PISAREV

Yashamoq tananing faqat moddiy ehtiyojlarini qondirishgina emas, eng muhimi, insoniy qadr-qimmatni tushunib yetishdir.
JYUL VERN

Yashamoq — his etish, hayot gashtini surish, yashayotganligimizni eslatib turuvchi yangilikni muttasil tuyishdir.
N. I. LOBACHEVSKIY

Yashamoq — his etish va mulohaza yuritish, dard chekish va rohatlanishdir. Bulardan boshqa har qanday hayot o‘limdir.
V. G. BELINSKIY

Ko‘rish va sezish, bu mavjud bo‘lmoqlikdir, mulohaza yuritish esa yashash demakdir.
V. SHEKSPIR

Hayot doimiy mehnatdan iborat. Unga shu nuqtai nazardan qaragan odamgina hayotni insonchasiga to‘la tushunadi.
D.I.PISAREV

Hayot g‘ayratli mehnat tufayli jonli va go‘zaldir, u og‘ir yuk bo‘lmay, balki qanot, ijod va quvonchdir, agar kimdakim uni og‘ir yukka aylantirsa, bunga uning o‘zi aybdor.
V. V. VERESAYEV

Jasoratga tashnalikni hamisha oqlash mumkin. Shu tashnalikda jonli insoniy qalb tepib turadi, unda sinchkov va hech qachon tinib-tinchimaydigan inson aqli yashiringan bo‘ladi.
M. Ye. SALTIKOV-SHCHEDRIN

Jasorat ko‘rsatishni sevgan odam har qachon uning uddasidan chiqa oladi va qaerda jasorat ko‘rsatishni ham biladi. Agar bilsang, hayotda jasorat ko‘rsatishga hamisha o‘rin bor.
M. GORKIY

Jasorat iste’dod singari maqsad sari boradigan yo‘lni osonlashtiradi.
L. M. LEONOV

Osuda va beg‘am hayotda surur yo‘q! Nimadir yurakni o‘rtab, fikrni tinch qo‘ymasligi kerak.
D. DAVIDOV

Hayotda o‘z o‘rningni topishing uchun biron ish qilmagan bo‘lsang, yashash benihoyat mushkuldir.
D. V. VENEVITINOV

Chuqur iz qoldirmagan umr qadam sayin o‘chib boraveradi.
A. I. GERTSEN

Inson shuni tushunishi kerakki, u dunyoning ijodkori va sohibidir, hayotdagi barcha ezguliklarning shon-shuhrati ham, yerdagi hamma baxtsizliklar ham uning zimmasiga tushadi.
R. ROLLAN

Saytimiz rivojiga hissa

Uzcard: 8600 5504 8563 9786

© 2004-2020 - Ziyo istagan qalblar uchun! Saytda taqdim etilgan elektron manbalardan faqatgina shaxsiy mutolaa maqsadida foydalanish mumkin. Tijoriy maqsadlarda foydalanish (sotish, chop etish, ko‘paytirish, tarqatish) qonunan taqiqlanadi. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz koʻrsatilishi shart.